zdravstvena njega

Medicinske sestre/tehničari u mogućnosti su provesti svu potrebnu zdravstvenu njegu u Vašem ambijentu, od primjene različitih terapija, previjanja, edukacije i nadasve uputiti Vas u prilagodbu i organizaciju promijenjenog načina života.

Potrebne usluge smo u mogućnosti pružiti i nekoliko puta dnevno, poštujući ugovor koji sklopimo s naručiteljem usluga.

Provedbu raznih terapija (injekcije, infuzije…) moguće je izvršiti kada je terapiju ordinirao liječnik opće / obiteljske medicine.

Nazovite

Pošaljite e-mail

Pročitajte najčešća pitanja

Najčešće usluge zdravstvene njege koje naši djelatnici pružaju na području Pule su:

Vađenje krvi i transport uzorka u laboratorij
20 € 

Prevoj srednjeg defekta
18 € 

Prvi posjet
30 € 

S.C. injekcija
15 € 

I.M. injekcija
17 € 

Kompletna njega
30 € 

Djelomična njega
20 € 

Zdravstveni nadzor
30 € prvi sat 


Edukacija 10 min.
15 € 

Cijene usluga nedjeljom, praznikom i van područja Grada Pule obračunavaju se po drugačijoj tarifi. Cijene su izražene bez PDV-a obzirom da nismo u sustavu Poreza na dodanu vrijednost temeljem čl. 39. Zakona o PDV-u.

Sve medicinske sestre/tehničari zaposleni u našoj Ustanovi posjeduju licencu za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara.