Opća Uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (GDPR) stupila je na snagu 25.05.2018. godine i jamči europskim građanima ujednačeno pravo na zaštitu osobnih podataka. Odnosi se na sve tvrtke koje posluju na teritoriju EU, ali i na tvrtke koje raspolažu podacima europskih građana, neovisno o njihovoj lokaciji.

Kada koristite naše usluge povjeravate nam svoje osobne podatke. Pouzdanost (povjerljivost) dokazujemo organizacijskim, kadrovskim i tehničkim mjerama zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe.

Za sva pitanja vezana uz vaše osobne podatke i pravila o zaštiti privatnosti možete kontaktirati našeg službenika. Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka. Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja.

Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka

Naša pravila privatnosti Vam pojašnjavaju koje osobne podatke prikupljamo, zašto ih prikupljamo i kako ih obrađujemo i štitimo.

ČIJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO?

U svakodnevnom radu prikupljamo osobne podatke djelatnika (u svrhu zasnivanja radnog odnosa) i korisnika usluga te članova njihove obitelji koji o njima skrbe.

KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO?

Osobni podaci koje prikupljamo mogu se razvrstati u nekoliko kategorija:
– OPĆI PODACI (ime i prezime, adresa, prebivalište i/ili boravište, spol, OIB, datum rođenja, broj telefona, broj mobitela, e-mail adresa…)
– ZDRAVSTVENI PODACI (MB, kategorija/osnova osiguranja, broj osigurane osobe, broj dopunskog osiguranja i trajanje police, odabrani liječnik obiteljske/opće medicine, medicinska dokumentacija, medicinske dijagnoze, fotografije, opis stanja pacijenta, osoba za kontakt/skrbnik, potreban medicinski materijal)
– razni DODATNI PODACI bez kojih ne možemo savjesno pružati usluge po medicinskim protokolima.

Obzirom da su zdravstveni podaci osobe posebna kategorija podataka, svi naši djelatnici dužni su pridržavati se uputa poslodavca i odgovorno štititi osobne podatke korisnika usluga, u usmenoj i pismenoj komunikaciji, za vrijeme trajanja i po završetku radnog odnosa.

KADA PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO OSOBNE PODATKE?

Osobne podatke prikupljamo u usmenoj i pismenoj komunikaciji, pri ugovaranju i pružanju usluga u svakodnevnom radu s korisnicima,  njihovim obiteljima i liječnicima obiteljske/opće medicine od kojih dobivamo upute ili ih primamo iz dostupnih sustava zdravstva RH (CEZIH) i dostavljene medicinske dokumentacije (temeljem koje pružamo zdravstvene usluge) te u svrhu ažuriranja istih.
Obrada osobnih podataka se vrši:
– u svakodnevnom radu od ovlaštenih djelatnika,
– u obračunskim razdobljima propisanim od ugovornih partnera, od nekoliko puta tjedno do nekoliko puta mjesečno, ovisno o trenutnom stanju korisnika usluga a sve u skladu sa zakonskim i ugovornim odredbama Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

ZAŠTO PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO OSOBNE PODATKE?

Prikupljanje i primitak osobnih podataka obavljaju se na temelju zakonskih i ugovornih odredbi a u svrhu neometanog pružanja zdravstvenih usluga korisnicima i ažuriranja istih.
Obrada osobnih podataka obavlja se u svrhu unosa, uvida, obračuna, evidencije, izlista, kontrole i dostave istih u nadležne službe HZZO-a ili osiguravajućih kuća kod kojih korisnici usluga imaju ugovorene police osiguranja iz kojih ostvaruju svoja prava.

GDJE OBRAĐUJEMO OSOBNE PODATKE?

Osobne podatke obrađuju ovlašteni djelatnici a obrađuju se:
– u sjedištu Ustanove,
– na mobilnim uređajima djelatnika zaštićenim uzorkom i lozinkom,
– pomoću programskog softvera zaštićenog lozinkom, na našem serveru i serveru tvrtke s kojom imamo ugovor o obradi podataka, na teritoriju Republike Hrvatske odnosno unutar granica Europske unije.

Voditelj obrade podataka
Ustanova za zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju ZLATNE RUKE – Vesna Plavšić
HR-52100 Pula, Fojbon 5
upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeka, SS Pazin (MBS 040016194)
OIB 56999072672