Rana rehabilitacija pacijenta po izlasku iz bolnice je veoma bitna jer značajno smanjuje opće komplikacije koje su veoma česte. Uloga i savjet fizioterapeuta u toj fazi umnogome može pomoći i odrediti daljnji proces ozdravljenja. Terapeut će obučiti obitelj ali i samog pacijenta o pravilnom pozicioniranju, drenažnim položajima i vježbama disanja.

 

Ranom rehabilitacijom smanjuje se broj oboljelih od respiratornih infekcija i spriječava se nastanak kontraktura

Kod spriječavanja nastanka kontraktura terapeut koristi pasivno razgibavanje u punom obimu pokreta da se očuva pokretljivost zglobova.

 

Cilj rehabilitacije kod prijeloma u području zgloba kuka je održavanje pokretljivosti kuka i koljena, oporavak mišićne snage, povećanje izdržljivosti, poboljšanje stava i položaja tijela, učenje i normalizacija hoda.

Fizikalna terapija nakon moždanog udara može uključiti mnogo fizioterapeutskih procedura, zavisno o stanju pacijenta. Najvažnije su vježbe cirkulacije, vježbe disanja, vježbe mobilnosti zgloba – pasivne a zatim i aktivne. Postupno se uvode vježbe sjedenja, držanja tijela, hoda i ravnoteže.

U veoma česte komplikacije također spada i venska tromboza koja se može izbjeći nošenjem elastičnih čarapa, izometričnim vježbama i što ranijom mobilizacijom i vertikalizacijom.

 

Što ranijim početkom rehabilitacije unapređuje se kvaliteta liječenja i samim time se smanjuje vrijeme oporavka, ubrzava se reintegracija bolesnika u radnu i širu društvenu zajednicu!