Projekt “Palijativna zdravstvena njega u kući bolesnika” provodio se na području Grada Pule u 2013. i 2014. godini. Sufinanciran je iz proračuna Grada Pule.

 

grb1

 

Projektom je pacijentima koji boluju od neizlječivih bolesti ili se nalaze u terminalnoj fazi omogućeno da ostvare pravo na usluge ordinirane od strane liječnika opće medicine i Tima za palijativnu skrb, bez obzira na vrijeme potrebne usluge. Usluge nisu mogle ući u ugovoreni limit zbog prekapacitiranosti ili nisu bile priznate od strane HZZO-a, kao što su npr. popodnevne i večernje usluge, usluge nedjeljom i blagdanima.

 

palijativna njega

“Palijativna zdravstvena njega u kući bolesnika”

u 2013. godini je obuhvatila 142 korisnika

a u 2014. godini 182 direktna korisnika
(15 korisnika mjesečno)

 

Tijekom 2014. godine iz programa je korisnicima u njihovom domu pružena ukupno 1021 usluga ordinirana od strane liječnika opće medicine ili Tima za palijativnu skrb.

Većina korisnika projekta u gradu Puli bili su stariji od 65 godina (63%):

  • više od polovine korisnika bolovalo je od zloćudnih bolesti (55%),
  • 28% je bilo u stanju potpune ili djelomične oduzetosti (posljedice traume, inzulta, neuroloških bolesti i sl.),
  • dok je 17% korisnika bolovalo od neizlječivih kroničnih bolesti progresivnog i fatalnog tijeka.

Većina korisnika projekta mlađih od 65 god. (67%) bolovala je od zloćudnih bolesti. Tijekom provedbe projekta preminulo je 57% korisnika programa.

 

Dio palijativne zdravstvene njege u kući provodi se u sklopu drugih programa:

Grb_Liznjana

Općina Ližnjan sufinancira program vaninstitucionalne zdravstvene skrbi od 2009. godine

 

medulin

Općina Medulin sufinancira program vaninstituionalne zdravstvene skrbi od 2013. godine kontinuirano

 

vodnjan1

na području Grada Vodnjana program sufinanciranja vaninstitucionalne zdravstvene skrbi proveden je u razdoblju od 2011. do 2015. godine

 

Zahvaljujući sredstvima iz programa, usluge zdravstvene njege u kući pružane su korisnicima u skladu sa njihovim stvarnim stanjem i potrebama, prema planu ordiniranom od strane liječnika i bez obzira na ograničavajuće normative HZZO-a.