zdravstvena njega

Medicinske sestre/tehničari u mogućnosti su provesti svu potrebnu zdravstvenu njegu u Vašem ambijentu, od primjene različitih terapija, previjanja, edukacije i nadasve uputiti Vas u prilagodbu i organizaciju promijenjenog načina života.

Potrebne usluge smo u mogućnosti pružiti i nekoliko puta dnevno, poštujući ugovor koji sklopimo s naručiteljem usluga.

Provedbu raznih terapija (injekcije, infuzije…) moguće je izvršiti kada je terapiju ordinirao liječnik opće / obiteljske medicine.

Nazovite

Pošaljite e-mail

Pročitajte najčešća pitanja

Najčešće usluge zdravstvene njege koje naši djelatnici pružaju na području Pule su:

Vađenje krvi i transport uzorka u laboratorij
140,00 kn

Prevoj srednjeg defekta
130,00 kn

Prvi posjet
220,00 kn

S.C. injekcija
100,00 kn

I.M. injekcija
115,00 kn

Kompletna njega
170,00 kn

Djelomična njega
120,00 kn

Zdravstveni nadzor
170,00 kn prvi sat
svaki daljnji sat 100,00 kn

Edukacija 20 min.
110,00 kn

Socio-psihološko savjetovanje, podrška
150,00 kn prvi sat
svaki daljnji sat 100,00 kn

Cijene usluga nedjeljom, praznikom i van područja Grada Pule obračunavaju se po drugačijoj tarifi. Cijene su izražene bez PDV-a obzirom da nismo u sustavu Poreza na dodanu vrijednost temeljem čl. 39. Zakona o PDV-u.

Sve medicinske sestre/tehničari zaposleni u našoj Ustanovi posjeduju licencu za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara.