Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) stupila je na snagu 25.05.2018. godine i odnosi se na sve tvrtke koje posluju na teritoriju EU, ali i na tvrtke koje raspolažu podacima europskih građana, neovisno o njihovoj lokaciji.

 

Voditelj obrade podataka
Ustanova za zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju ZLATNE RUKE – Vesna Plavšić
HR-52100 Pula, Fojbon 5
upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeka, SS Pazin (MBS 040016194)
OIB 56999072672

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka. Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja.

Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka

Za sva pitanja vezana uz vaše osobne podatke i pravila o zaštiti privatnosti možete kontaktirati našeg službenika.