Agencija za zaštitu osobnih podataka uspostavila je Registar službenika za zaštitu osobnih podataka sukladno čl. 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 130/2011). Zakon uređuje zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba i nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u RH.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka. Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja.

Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka