fizikalna terapija u kući pula

Naši fizioterapeuti u mogućnosti su provesti fizikalnu terapiju u Vašem ambijentu, prema Nalogu za provođenje fizikalne terapije HZZO-a ili uz privatno plaćanje.

Fizikalnu terapiju uz privatno plaćanje možete ostvariti u roku od nekoliko dana.

Nazovite

Pošaljite e-mail

Pročitajte najčešća pitanja

Najčešće usluge fizikalne terapije koje naši djelatnici pružaju na području Pule su:

Individualne vježbe (30 min.)
130,00 kn

Individualne vježbe (60 min.)
190,00 kn

Indivudalne vježbe (45 min.)
160,00 kn

Masaža parcijalna (15 min.)
uz uslugu individualnih vježbi
40,00 kn

Razne terapije
(struje, TENS, laser, elektrostimulacija…)
40,00-50,00 kn

Provjerite trenutne akcijske cijene

Cijene poslijepodnevnih usluga, usluga nedjeljom, praznikom i van područja Grada Pule obračunavaju se po drugačijoj tarifi. Cijene su izražene bez PDV-a obzirom da nismo u sustavu Poreza na dodanu vrijednost temeljem čl. 39. Zakona o PDV-u.

Svi fizioterapeuti zaposleni u našoj Ustanovi posjeduju licencu za samostalan rad Hrvatske komore fizioterapeuta.