fizikalna terapija u kući pula

Naši fizioterapeuti u mogućnosti su provesti fizikalnu terapiju u Vašem ambijentu, prema Nalogu za provođenje fizikalne terapije HZZO-a ili uz privatno plaćanje. Fizikalnu terapiju uz privatno plaćanje možete ostvariti u roku od nekoliko dana pozivom na niže navedeni broj telefona.

Najčešće usluge fizikalne terapije koje naši djelatnici pružaju na području Pule su:

Individualne vježbe (30 min.), u kući     110,00 kn
Individualne vježbe (60 min.), u kući     170,00 kn
Indivudalne vježbe (30 min.), u ambulanti    60,00 kn
Indivudalne vježbe (45 min.), u ambulanti    90,00 kn
Indivudalne vježbe (60 min.), u ambulanti    120,00 kn
Masaža parcijalna (15 min.), u ambulanti     40,00 kn
Razne terapije (struje, TENS, laser, elektrostimulacija…)     40,00-50,00 kn

Trenutne akcijske cijene provjerite ovdje.

Cijene poslijepodnevnih usluga, usluga nedjeljom, praznikom i van područja Grada Pule obračunavaju se po drugačijoj tarifi. Cijene su izražene bez PDV-a obzirom da nismo u sustavu Poreza na dodanu vrijednost temeljem čl. 39. Zakona o PDV-u.

Pročitajte najčešća pitanja

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 052/382-633 ili pisanim putem na adresu naše e-pošte info@zlatneruke.hr.


***Svi fizioterapeuti zaposleni u našoj Ustanovi posjeduju licencu za samostalan rad Hrvatske komore fizioterapeuta.***